Szolgáltatások

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár megyei  szolgáltatásai:

Kapcsolódó jogszabály: 1997. évi CXL. törvény 66. §

Kistelepülési ellátás:

Zala megye jellemzően aprófalvas településszerkezetű, amelynek meghatározó szerepe van abban, hogy a kistelepüléseken milyen formában valósul meg a könyvtári szolgáltatás. Az elmúlt 60 évben a falvakban szakma többféle ellátási formával kísérletezett: népkönyvtár, vándorkönyvtár, letéti rendszer, önálló községi könyvtár, művelődési autó, kiskörzeti ellátás, klubkönyvtár, többfunkciós intézmény, ellátórendszer, nyilvános könyvtárak, kistérségi mozgókönyvtári ellátás. 2014-től ismét átalakult a kistelepülések könyvtári ellátása:

A megyében a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert (KSZR).

Célunk, hogy a kisebb településeken élők is hozzájussanak mindazokhoz a könyvtári szolgáltatásokhoz, amelyek a megyeszékhelyen, nagyobb városokban élőknek számára ma már természetesek: új könyvek, folyóiratok, információk, internethasználat, kulturált környezet, érdekes programok.

A kistelepüléseknek lehetőségük van arra, hogy a könyvtárellátási kötelezettségüket egy nagyobb, jól működő könyvtáron keresztül biztosítsák saját lakosságuk számára.

Megállapodás alapján 2019-ben 246 zalai település kapcsolódott a KSZR rendszerhez, amelynek lényege, hogy a lakosság helyben, utazgatás nélkül hozzáférhessen a korszerű könyvtári szolgáltatásokhoz. Az ehhez szükséges könyvtárhelyiség (szolgáltatóhely) és személyzet biztosítása az önkormányzat feladata.  

Ha a megyei könyvtár a KSZR szolgáltatás megszervezéséhez megállapodásás alapján igénybe veszi a alábbi városi könyvtárak közreműködését:

Kapcsolódó jogszabályok:

1997. évi CXL. törvény 64. és 66.§

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Költségvetési törvény (évente)

 

Jövőkép

 A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár saját gyűjteményére és szolgáltatásaira alapozva biztosítja Zala megye könyvtárhasználó közönségének magas minőségű könyvtári ellátását. A kistelepülési könyvtárak olyan közösségi színterek és információs központokká válnak, amelyek a társadalmi integrációt segítik, tudást, élményt, találkozást kínálnak. A használók képzése kulturális esélyegyenlőséget teremt, a könyvtárhasználat és a digitális írástudás fejlesztése segíti az életen át történő tanulást. A tudásmegosztás elve alapján közkinccsé válnak az elektronikus erőforrások. Az elektronikus katalógus konverziójával az egész megye könyvtári állománya egy rendszerben válik elérhetővé.

 Küldetés

 A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár megyei feladatokat is ellátó nyilvános könyvtárként küldetésének tekinti, hogy hozzáférhetővé tegye a teljes állományát, biztosítsa az információhoz és a tudáshoz való szabad hozzáférést. Törvényben megfogalmazott állami feladata a területén működő könyvtárak együttműködésének szervezése, a települési könyvtárak tevékenységének segítése, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése. Megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt az 5000 lakos alatti települések számára, megtervezi és koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését.

 Minőségpolitika

 A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zala megye 5000 lakos alatti települései számára működteti könyvtárellátási szolgáltató rendszerét.

Megállapodás alapján biztosítjuk a minőségi könyvtári szolgáltatásokat a kistelepülési könyvtári információs és közösségi helyeken. A szolgáltatás megvalósítását a városi könyvtárak bevonásával végezzük.

Minőségpolitikánk legfőbb elvei a használó központúság, a szabályozottság, a gazdaságosság, és a nyilvánosság. Legfőbb feladatunk az olvasók, a használók igényeinek megfelelő színvonalú szolgáltatások nyújtsunk. Feladatainkat a mindenkor érvényben lévő jogszabályok betartásával és betartatásával, a szakmai és partneri elvárásoknak megfelelő szabályozott keretek között, dokumentálva végezzük. A költségvetési forrásainak felhasználásánál a gazdaságosság az elsődleges szempontunk. A szolgáltatások minőségét javító változásokhoz külső, pályázati és egyéb támogatások bevonására törekszünk. A szolgáltatásokról, a végbement változásokról folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a közérdekű információkat és elért eredményeket, lehetőséget biztosítunk a partnereknek a véleménynyilvánításra.