Zalai Könyvtári Levelező

A Zala megyei könyvtárak tájékoztatója

Zalai könyvtári levelező. A Zala megyei könyvtárak tájékoztatója

Megjelenik: 1990-től

Felelős szerkesztő: Kiss Gábor

Szerkesztők: Dóráné Mészáros Anikó, Kelemen Judit

Kiadja a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár -  8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. info@dfmvk.hu

Felelős kiadó : Kiss Gábor

HU ISSN 0866-1979 (Nyomtatott)

HU ISSN 2732-2777 (Online)

Zala megyében a könyvtárosoknak számos szakmai híradója volt a Zalai Könyvtári Levelező megjelentetése előtt is. Kezdetben járási híradók voltak, amelyeket az egyes járásokhoz tartozó városi könyvtárak adtak ki a 60-as évek elejétől. A megyei könyvtár kiadásában először néhány lapos körlevél formájában jelent meg megyei híradó, 1957-től Zalai Népkönyvtáros, majd Zalai Könyvtáros címmel. Az 1965-1970 között kéziratként megjelent Zalai Könyvtáros évi 2 számával már időszaki kiadványnak tekinthető.

Néhány éves szünet után, 1983-ban a megyei tanács úgy határozott, hogy a megye művelődési otthonai és könyvtárai számára jelentet meg egy tájékoztató kiadványt Hálózatok címmel.

1990-től a Zalai Könyvtári Levelező már kifejezetten csak könyvtári szakmai kiadványként jelenik meg, évente kétszer 100 példányban. A nyomtatott forma mellett 2004-től honlapunkon elektronikus formában is olvasható.

A Zalai Könyvtári Levelező felelős szerkesztője 1994-ig Horváth Ferenc volt, majd 1995-ben Kiss Gábor. 1996-tól a megyei szakmai folyóirat szerkesztője Kiss Gábor igazgató, mellette a módszertani csoport vagy az olvasószolgálat egy-egy munkatársa. Zsirainé Kulcsár Mária és Szili Erika két-két évig szerkesztette vele a lapot, 1998-tól 2018-ig Sebestyénné Horváth Margit, 2019-től Dóráné Mészáros Anikó vállalta ezt a feladatot. A Zalai Könyvtári Levelezőből általában évi 2 szám jelenik meg.

  • További írások a következő e-mail címre küldhetők:  kszr@dfmvk.hu 

 

  Zalai Könyvtári Levelező 2022.2.
  Különszám - 70 éves a megyei könyvtár és a megyei könyvtári ellátás
  Zalai Könyvtári Levelező 2022.1.
  Zalai Könyvtári Levelező 2021.2.
  Zalai Könyvtári Levelező 2021.1.
  Zalai Könyvtári Levelező 2020.2.
  Zalai Könyvtári Levelező 2020.1.
  Zalai Könyvtári Levelező 2019.2.
  Zalai Könyvtári Levelező 2019.1.
  Zalai Könyvtári Levelező 2018. 2.
  Zalai Könyvtári Levelező 2018. 1.
  Zalai Könyvtári Levelező 2017. 2.
  Zalai Könyvtári Levelező 2017. 1.
  Zalai Könyvtári Levelező 2016.2.
  Zalai Könyvtári Levelező 2016. 1.
  Zalai Könyvtári Levelező 2015/2
  Zalai Könyvtári Levelező 2015/1
  Zalai Könyvtári Levelező 2014/2
  Zalai Könyvtári Levelező 2014/1
  Zalai Könyvtári Levelező 2013/2
  Zalai Könyvtári Levelező 2013/1
  Zalai Könyvtári Levelező 2012/2
  Zalai Könyvtári Levelező 2012/1
  Zalai Könyvtári Levelező 2011/2
  Zalai Könyvtári Levelező 2011/1
  Zalai Könyvtári Levelező 2010/2
  Zalai Könyvtári Levelező 2010/1
  Zalai Könyvtári Levelező 2009/2
  Zalai Könyvtári Levelező 2009/1
  Zalai Könyvtári Levelező 2008/2
  Zalai Könyvtári Levelező 2008/1
  Zalai Könyvtári Levelező 2007/2
  Zalai Könyvtári Levelező 2007/1
  Zalai Könyvtári Levelező 2006/2
  Zalai Könyvtári Levelező 2006/1
  Zalai Könyvtári Levelező 2005/2
  Zalai Könyvtári Levelező 2005/1
  Zalai Könyvtári Levelező 2004/2