Statisztika

A statisztikai adatszolgáltatás évente módosított kormányrendelet alapján minden könyvtár, könyvtári tevékenységet (is) végző intézmény, szervezet számára kötelező. Zala megyében az adatszolgáltatást a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár koordinálja. Az adatgyűjtéshez évente központi adatlap áll rendelkezésre. Az adatlapot elektronikus formában is ki kell tölteni a Emberi Erőforrások Minisztériuma - Kulturális statisztikai rendszer-ben március 1-ig.

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után! Az adatoknak – értelemszerű kivételekkel – a tárgyév december 31-ei állapotot kell tükrözniük. Ha nem áll rendelkezésre mért adat, a rovatba – egész számra kerekített – becsült adatot kell írni. Szolgáltatóhelyek esetében a szürkével jelzett sorokat nem kell kitölteni.

A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai visszakereshetők a Könyvtári Intézet honlapján.

A Zala megyei statisztikai adatok alapján minden évben elemző tanulmány készül, amelyet a Zalai Könyvtár Levelező-ben jelentetünk meg.

A kitöltéshez segítséget nyújt az Útmutató, de bizalommal fordulhatnak a könyvtárak intézményünk munkatársaihoz .

(pdf) Zala megye könyvtárainak statisztikai mutatói és címjegyzéke 2018-ban (pdf) Zala megye könyvtárainak statisztikai mutatói és címjegyzéke 2017-ben (pdf) Zala megye könyvtárainak statisztikai mutatói és címjegyzéke 2016-ban (pdf) Zala megye könyvtárainak statisztikai mutatói és címjegyzéke 2015-ben (pdf) Zala megye könyvtárainak statisztikai mutatói és címjegyzéke 2014-ben (pdf) Zala megye könyvtárainak statisztikai mutatói és címjegyzéke 2013-ban (pdf) Zala megyei könyvtárainak statisztikai mutatói és címjegyzéke 2012-ben (pdf) Zala megye könyvtárainak statisztikai mutatói és címjegyzéke 2011-ben (pdf) Zala megyei könyvtárak statisztikai mutatói és címjegyzéke 2010-ben (pdf) A Zala megyei könyvtárak statisztikai mutatói és címjegyzéke 2009-ben