Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárközi kölcsönzés könyvtáraknak

Intézményünk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagja, így  könyvtárunk alapszolgáltatásai közé tartozik a könyvtárközi kölcsönzés.
A Deák Ferenc Megyei és Városi  Könyvtár állományából könyvtárközi kölcsönzésre jogosult bármely könyvtár, amely vállalja a kölcsönzés szabályának betartását. Dokumentumokat kizárólag könyvtárak címére küldünk eredeti formában, másolatban, vagy elektronikus formában.
Könyvtárak kérését fogadjuk könyvtárközi kölcsönzési kérőlapon, faxon 92-311-341), emailen (kkozi@dfmk.hu) is.   Az online katalógusunkban megtalált dokumentum megtekintésekor a „Könyvtárosoknak” funkció után megjelenő nyitott könyv-ikonra kattintva (egy űrlapot kitöltve) küldhető el a kérés.
Eredeti dokumentumok átkölcsönzése díjtalan, a visszaküldés postaköltségét a kérő könyvtár fizeti.
Fénymásolatok küldésekor a mindenkori másolási díjat kérjük a felhasználótól.
A folyóiratokat eredetiben nem kölcsönözzük, de fénymásolat kérhető.
A kölcsönzési határidő 1 hónap, a határidő meghosszabbítható, ha nincs előjegyzés a kért műre.
A kölcsönzésben lévő dokumentumokat előjegyezzük, erről értesítjük a kérő könyvtárat. 
Az olvasótermi állomány, a helyismereti dokumentumok eredetiben csak indokolt esetben, és rövidebb határidővel kölcsönözhetők.


Könyvtárközi kölcsönzés olvasóinknak

A szolgáltatás célja a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyűjteményében nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele.
A könyvtárunkból hiányzó műveket olvasóink kérésére más bel- és külföldi könyvtárakból kölcsönözzük. Így ez esetben a kölcsönadó könyvtár előírásait (helybenhasználat, kölcsönzési határidő, stb.) kell betartani.
A külföldi könyvtárközi kölcsönzést az Országos Széchényi Könyvtár közvetítésével végezzük, mely dokumentumonként 4500,-Ft, ill. másolatok esetében a küldő könyvtár másolási díja és postaköltsége.
Könyvtárközi kölcsönzés igénybevételekor a kért dokumentum postaköltségének 50 %-a az olvasót terheli.
A könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentum késedelmi díja 60 Ft/nap/dokumentum.
Másolatkérés esetén a küldő könyvtár által megállapított árat kell fizetni.
Elektronikus másolatokért általában nem kell térítési díjat fizetni, felhasználhatóságukat azonban a szerzői jogi törvény szabályozza.
Ha a más könyvtártól kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – melyet a kölcsönadó intézmény állapít meg – a könyvtárhasználónak kell megtérítenie.