Könyvek

Alaksza Ambrus: Az Utas eltéved. Zalaegerszeg, DFMK ; Bp., Tipotéka (Vadamosi füzetek), 1998. 60 p.

Árvai István: Kaland vagy történelem? Menekülés a Leventébe (szerk. Kiss Gábor). Zalaegerszeg, DFMK, 2001. 88 p.

Bécs Ernő: Fölött, alatt, között. Zalaegerszeg, DFMK, 1995. 106 p.

Breznay Sarolta: Elveszett örökség ([2013])

Csány László és kortársai / [szerk. Kiss Gábor és Molnár András]

(2017)

Csordás János: Gyász és szerelem. Versek. Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár, 1979. 62 p.

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a megyei könyvtári ellátás története 1950-2010. (szerk. Kiss Gábor, Sebestyénné Horváth Margit). Zalaegerszeg, DFMK, 2012.

Deák Jenő: Göcseji históriák ([2013])

Dömökné Iván Mária: "Sziv adja szivet szivesen..." Vásárok és hetipiacok Letenyén Zalaegerszeg, DFMK ; Letenye, Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár, 1997. 87 p.

Fatér Bernadett, Gyenes Imre, Kiss Gábor : "Használd a jók benned vetett bizalmát..." Deák Ferenc tisztelete és emlékezete Zala megyében. Dokumentumok, emlékhelyek, bibliográfia.

Zalaegerszeg, DFMK, 2004. 141 p.

Fára József: Kisfaludy Sándor ifjúkori költeményei ([2013])

Fütyöl a Tito vonata... Szólások, mondások, közmondások, szokások és hiedelmek Letenyén. Zalaegerszeg, DFMK ; Letenye, Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár, 1996. 104 p.

Gaál Károly: Csripipér. Versek gyermekeknek – felnőtteknek. Zalaegerszeg, DFMK, 1994. 30 p.

Göcseji Helikon (Honismereti közlemények) 2. (szerk. Fülöp István). Zalaegerszeg, Zala m. Tanács Járási Hivatala, Zala Megyei Könyvtár, Hazafias Népfront Zalaegerszegi Járási Honismereti Szakbizottsága, Zalaegerszeg, 1970. 132 p.

Göcseji Helikon (Honismereti közlemények) 3. (szerk. Fülöp István). Zalaegerszeg, Zala m. Tanács Járási Hivatala, Zala Megyei Könyvtár, Pacsai Községi Tanács, Hazafias Népfront Zalaegerszegi Szakbizottsága, 1971. 138 p.

Göcseji Helikon (Honismereti közlemények) 4. (szerk. Fülöp István). Zalaegerszeg, Zala m. Tanács Járási Hivatala, Zala Megyei Könyvtár, Pacsai Községi Tanács, Hazafias Népfront Zalaegerszegi Szakbizottsága, 1972. 149 p.

Göcseji Helikon (Honismereti közlemények) 5. Vaska Miklós: Húsz küzdelmes év. Mezőgazdasági üzemtörténet (szerk. Fülöp István). Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár, 1973.

Göcseji Helikon (Honismereti közlemények) 6. Tanulmányok. (szerk. Fülöp István). Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár, 1973.

Göcseji Helikon (Honismereti közlemények) 7. Péterffy Ida: Horváth Ádám levelezése „poetriáival” Göcseji levelek, versek, dalok, 1813-1820. (szerk. Fülöp István). Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár, 1973.

Göcseji Helikon (Honismereti közlemények) 8. Gönczi Ferenc emlékezete. Tanulmányok (szerk. Fülöp István, Bogár Imre). Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár, 1976.

Göcseji Helikon (Honismereti közlemények) 9. Németh István: Gépállomások Zalában. 25 év a megye mezőgazdasága szolgálatában. (szerk. Fülöp István). Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár, 1975.

Háry Emma: Testvéreim a margaréták (szerk. Hules Béla és Kiss Gábor). Zalaegerszeg, DFMK ; Bp., Tipotéka, (Vadamosi füzetek), 2000. 57 p.

Hováth Imre Albin: Kisbucsa történeti áttekintése ([2010])

Hules Béla: Jó és rossz. Zalaegerszeg, DFMK ; Bp., Tipotéka, (Vadamosi füzetek),1999. 57 p.

"Ilyen nagy dolog a szabadság..." / [szerk. Gyenes Imre et al.]

(2017)

Irodalmi kalandozások / [előszó Kiss Gábor] ([2015])

"A jövő betűből épül..." / szerk. Kereki Judit, Kiss Gábor,

Nitsch Erzsébet ([2013])

Kamondy László, 1928-1972. Emlékkötet (szerk. Kovács Sándor Iván). Zalaegerszeg, DFMK, 1992. 131 p.

Képes tájékoztató a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár névadó ünnepsége rendezvényeiről. 1988. október 17. (kép és szöveg Horváth Ferenc, Polgár Tamás, Baranyai György). Zalaegerszeg, DFMK, 1989. 17 p.

Kiss Gábor: Keresztury Dezső 80 éves. Válogatott bibliográfia. Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár, 1984. 31 p.

Konrád Zsoltné: Keresztury Dezsőről és költeményeiről a

zalaegerszegi nyolcadik osztályos tanulóknak ([2010])

A könyvtáros munkája. Alapfokú könyvtáros ismeretek. 2. átdolg. kiad. (szerk. és összeáll. Bangó Béla és Sebestyén Margit). Zalaegerszeg, DFMK, 1999. 134 p.

A könyvtáros munkája. Alapfokú könyvtáros ismeretek. Jegyzet. Készült Katsányi Sándor és Bereczky Lászlóné: A könyvtáros munkája c. könyve alapján (átdolg. a Zala megyei és városi könyvtárak munkatársai). Zalaegerszeg, DFMK, 1993. 117 p.

A letéti ládától az Internetig... 50 éves a Deák Ferenc Megyei Könyvtár (szerk. Kiss Gábor). Zalaegerszeg, DFMK, 2002. 98 p.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Délnyugat-dunántúli Tagozat. Nyugat-Baranya, Zala, Somogy. Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár, 1987. 60 p.

Megyénk 25 éve (összeáll. Horváth Ferenc). Zala Megyei Könyvtár, 1970. 78 p.

Mindszenty József: Zala segélykiáltása ([2011])

Nagyapáink forradalma... interjúk, visszaemlékezések az 1956-os forradalom Zala megyei eseményeiről (szerk., a szöveget gond. és a jegyz. írta Kiss Gábor). Zalaegerszeg, DFMK, 2006. 89 p.

Nevezetes zalaiak. Kiállítás Zalaegerszegen 1966. aug. 27-től szept. 25-ig. Zalaegerszeg, ZML ; Zala Megyei Könyvtár ; Zala m. Tanács, 1966. 36 p.

Női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében / szerk. Kiss

Gábor (2015)

Nyírfalvi Károly: Szél és nap. Zalaegerszeg, DFMK ; Bp., Tipotéka, (Vadamosi füzetek), 2000. 62 p.

Orsós Jakab: Aki hallja, aki nem hallja (Nádas Péter előszavával, Gácsi Mihály illusztrációival). Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár, 1987. 93 p.

Orsós Jakab: Gyökerezés. Zalaegerszeg, DFMK, 1992. 147 p.

P. Takács J. Ince, Pfeiffer János: Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében a 17-18. században (szerk. biz. Kiss Gábor, Mezei Zsolt, Szinku Mihály ; szerk. Kapiller Imre ; fotók Zóka Gyula). Zalaegerszeg, DFMK ; Pápa, Mezei Zsolt. 2001. 1-2. köt. 896 p.

Pais Dezső és a szülőföld. Dokumentumok. Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár, 1986. 127 p.

Pécsi Gabriella: Göcseji legenda zalai gyermekek rajzaival. Zalaegerszeg, DFMK, 1993. 50 p.

Pécsi Gabriella: Madaras mese. Zalaegerszeg, DFMK, 1992. 30 p.

Sebestyénné Horváth Margit: Kistelepülési könyvtárosok kézikönyve. Útmutató a kiskönyvtárban végzett munkához. Bp., Könyvtári Intézet ; Zalaegerszeg, DFMK, 2006. 108 p.

Századok öröksége. Katalógus. (írta és összeáll. Csiszár Ágnes) Zalaegerszeg, DFMK, 1995. 61 p.

Századok öröksége. Régi könyvek, könyvritkaságok a zalaegerszegi Deák Ferenc Könyvtár gyűjteményéből. Zapuščina stoletij. Stare knjige, raritete iz zbirke županijske knijžnice Deák Ferenc iz Zalaegerszega. Könyvkiállítási katalógus. (Írta és szerkesztette Csiszár Ágnes) Zalaegerszeg, DFMK ; Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1995. 76 p.

Széchenyi és Zala / [szerk. Kiss Gábor] (2018)

Szekeres Kovács Béla: Hétköznapi stigmáink. Versek. Zalaegerszeg, DFMK, 1998. 44 p.

Szuly Gyula: Kő és kenyér. Zalaegerszeg, DFMK ; Bp., Tipotéka, (Vadamosi füzetek),1999. 60 p.

"A Tekintetes Megye közönségének alázatos szolgája..." Dokumentumok Deák Ferenc életéből (írta, szerk. Kiss Gábor és Molnár András ; a fotókat kész. Horváth Ferenc). Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár, 1988. 55 p.

Tudományos kutatások Zala megyében. 1969-1986 (összeáll. Kiss Gábor, Sipos Rozália, Szita Istvánné). Zalaegerszeg, DFMK, 1988. 1-2. köt. 368 p.

Varga Imre: Múltvesztőhely. Zalaegerszeg, DFMK ; Bp., Tipotéka, (Vadamosi füzetek), 1999. 43 p.

Védett természeti értékek Zala megyében. Összeállítva a Természetvédelmi Tanács Zala megyei

anyaga alapján (összeáll. Horváth Ferenc). Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár, 1970. 55 p.

Wöller István: Egykori vízimalmok Veszprém megyében ([2010])

Zala megye 25 éve. Fontosabb események, állomások megyénk életében1945-1969.

(összeáll. Horváth Ferenc és Takács Károly) Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár, 1970. 531 p.

Zala megye képekben: 1980-1985 (a fényképeket készítette Horváth Ferenc, Kiss Ferenc ; szerk. és a képeket vál. Bíró László, Gyimesi Anna, Németh László). Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár, 1985. 56 p.

Zalai életrajzi kislexikon (szerk. biz. Fatér Bernadett et al.) 3. jav., bőv. kiad. Zalaegerszeg, DFMK, 2005. 287 p.

Zalai könyvtári Minerva (összeáll. Bangó Béla). Zalaegerszeg, DFMK, 1995. 68 p.

Zalai könyvtári Minerva. (összeáll. Bangó Béla, Sebestyénné Horváth Margit) Zalaegerszeg, DFMK, 2000. 74 p.

Zöldy Pál: Miniatúrák. Zalaegerszeg, Egerszeg Kft. ; DFMK, (Vadamosi füzetek), 1998. 60 p.