Könyvtármozi Bagodban. A kiskakas gyémánt félkrajcárja mese feldolgozása

2019. október 03. - 14:00
Bagod Könyvtári Információs és Közösségi Hely

Czirákyné Tóth Edit tart játékos foglalkozást a mese megnézése után.